Teemataide on perustettu 2010 tuomaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille luovia, visuaalisia ja toiminnallisia menetelmiä. Teemataiteen tuotteet palvelevat lasten, nuorten, aikuisten ja seniorien kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja sopivat myös erityisryhmien käyttöön. Esteettisyys, kestävyys, helppous ja soveltuvuus ovat Teemataiteen tuotteiden vahvuuksia.

Olen Reetta Tourunen, Teemataiteen yrittäjä. Olen valmistunut sosionomi AMK/diakoniksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Järvenpään yksiköstä vuonna 2001. Sen jälkeen olen suorittanut työn ohessa ekspressiivisen taideterapian perusopinnot Inartes Instituutissa, Helsingissä ja tekstiilialan artesaanin tutkinnon Lappeenrannassa. Lisäksi opintoihini kuuluu muun muassa lastensuojelua ja yrittäjyyttä.

Olen työskennellyt kouluissa, päivähoidossa, seurakunnissa, vammaispalveluissa ja sosiaalityössä. Tällä hetkellä olen koulukuraattorina Lappeenrannassa ja toimin yrittäjänä sivutoimisesti. Työssäni olen tutustunut moniin erityisryhmiin ja hyödyntänyt luovia ja terapeuttisia työmenetelmiä monen ikäisten ja monenlaisten ihmisten kohtaamisessa.


Teemataiteen tavoitteena on tuoda ihmisten elämään lisää oivalluksia, iloa, kohtaamisia ja hyvinvointia. Tämä toteutuu Teemataiteen tuotteiden ollessa käytössä monenlaisissa sosiaali- terveys – ja kasvatusalan tilanteissa. Kaikkien tuotteiden suunnittelussa huomioidaan myös erityisryhmät ja tuotteista pyritään valmistamaan mahdollisimman esteettömiä. Teemataiteen tuotteista osa valmistetaan Joutsenolaisessa JP-työpajassa, jossa työskentelee vammaisia ja vajaakuntoisia henkilöitä. Yhteistyössä JP-työpajan kanssa Teemataide edistää heidän mahdollisuuksiaan olla tasa-arvoisina toimijoina muiden mukana työelämässä.

Teemataiteen tuotteiden suunnittelussa on otettu huomioon suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja hyvän vuorovaikutuksen edistäminen. Tämän vuoksi esimerkiksi Olo-Orava® -tunnekorteissa hahmoksi on valittu orava, jonka tilalle on mahdollista kuvitella monen näköisiä ihmisiä. Olo-Orava® ilmaisee kiukkuisenakin tunteitaan ilman väkivaltaa. Minä, me tunteet ja turvallisuus –vihkoissa mm. eron käsittelyssä on jätetty tilaa erilaisille perhemuodoille.

Kaikki Teemataiteen tuotteet on suunniteltu ja toteutettu mahdollisimman asiakaslähtöisiksi ja asiakkaan omaa ja ryhmän yhteistä ilmaisua tukeviksi.

Teemataiteelle tärkeitä arvoja ovat myös tuotteiden esteettisyys ja helppokäyttöisyys. Näiden lisäksi arvostamme mielikuvituksellisuutta, leikkisyyttä ja humoristisuuttakin, joilla Teemataide haluaa olla tekemässä meidän ihmisten välillä mutkikkaasta elämästä hieman maukkaampaa ja mukavampaa.


Luonnon kauneus ja sen suojelu on Teemataiteelle keskeinen arvo. Se näkyy käytännössä seuraavin tavoin:

  • Kaikki Teemataiteen tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan siten, että ne kestävät käytössä pitkään.
  • Osa tuotteista valmistetaan käytetyistä materiaaleista, tuotteissa on käytetty muun muassa kierrätettyjä kankaita ja esineitä.
  • Painotuotteissa käytetään mahdollisimman paljon uusiopaperia (Minä, me, tunteet ja turvallisuus –tuotteissa vihkot 100% kierrätyspaperia, samoin kirjekuoret) ja yrityksen toimistossa tulostamiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan paperit kaksipuolisesti.
  • Painotuotteet, kuten kortit ja vihkot valmistetaan kokonaan Suomessa, joten kuljetusmatkoista tulee mahdollisimman vähän päästöjä. Käsityönä tehtävät tuotteet valmistetaan Teemataiteen lähialueella.
  • Paperit, poltettavat roskat, biojätteet, lasit, pahvit ja metallit kierrätetään yrityksen koko toiminnassa.
  • Postituksessa hyödynnetään ensin yritykselle tulleen postin pakkausmateriaalit ja vasta niiden loputtua käytetään uusia pakkausmateriaaleja.
  • Lyhyillä matkoilla yrityksessä käytetään ensisijaisesti polkupyörää tai mopoa ja vasta niiden jälkeen tarvittaessa autoa.
  • Yrityksessä käytetään ensisijaisesti kierrätettyjä kalusteita, toimistotarvikkeita ja sisustustuotteita.
  • Teemataiteessa säästetään energiaa myös välttämällä turhaa valaistuksen ja laitteiden päällä oloa ja huomioimalla energianäkökulma tilojen lämmityksessä.

Näihin ekologisiin valintoihin Teemataide on sitoutunut toiminnan alusta lähtien ja ekologisuus kulkee toiminnassa mukana myös yrityksen kehittyessä.


Kaikki Teemataiteen tuotteet on suunnitellut yrittäjä, artesaani ja sosionomi Reetta Tourunen. Kaikki tuotteet Olo-Orava® -pehmoa lukuun ottamatta valmistetaan Suomessa. Reetan suunnitelmien, piirrosten ja kirjoitusten mukaan tuotteita valmistetaan painoissa ja työpajoissa, ensisijaisesti Lappeenrannassa.