Teemataiteen koulutuksia on neljänlaisia:

1. Näkökulmana Tuotteet: Tutustustutaan kokemuksellisesti johonkin tiettyyn tai useampaan Teemataiteen tuotteeseen tai menetelmään.

Tuotteisiin keskittyvässä koulutuksessa tutustutaan kokeillen ja kokemuksellisesti Teemataiteen tuotteisiin. Koulutuksen tilaaja voi määritellä käsiteltävät tuotteet ja tutustuttavaksi voidaan tarvittaessa ottaa myös joitakin muiden yritysten tai yhteisöjen tuotteita. Koulutuksen laajuus riippuu siitä, miten moniin tuotteisiin halutaan tutustua, tai miten syvällisesti niitä kokeillaan.

2. Näkökulmana asiakasryhmä: Pohditaan ja kokeillaan, miten Teemataiteen tuotteet ja menetelmät toimivat jonkin tietyn asiakasryhmän käytössä.

Teemataiteen tiettyyn asiakasryhmään paneutuvassa koulutuksessa tutustutaan niihin menetelmiin ja materiaaleihin, jotka toimivat tietyn asiakasryhmän kanssa. Koulutuksesta sopiessa suunnitellaan käytettävät tuotteet ja menetelmät. Koulutuksessa voidaan perehtyä yhden tai useamman materiaalin käyttöön ja voidaan pohtia myös yhteisössä jo käytössä olevien tuotteiden ja menetelmien ja Teemataiteen tuotteiden käyttämistä toisiaan täydentäen.

3. Näkökulmana luovuus työssä: Tutustutaan yleisellä tasolla ja kokemuksellisesti luovien menetelmien ja visuaalisen ilmaisun käyttöön sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla.

Luovuus, mielikuvitus ja symbolinen ajattelu auttavat löytämään uusia näkökulmia niin työhön kuin omaan arkielämäänkin. Tässä koulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti luovaan ajatteluun ja yksinkertaisiin luoviin menetelmiin, joita on helppo soveltaa jokapäiväisessä elämässä. Lähtökohtana koulutuksessa voi olla tietty työyhteisön tilanne, joka kaipaa lisää luovaa näkökulmaa tai se voi olla yleinen katsaus luovan ajattelun ja työskentelyn käyttöön tietyllä alalla. Koulutuksen sisältö liittyy muun muassa ekspressiivisen taidetyöskentelyn ja ratkaisukeskeisen ajattelun menetelmiin.

4. Näkökulmana työhyvinvointi: Tutustutaan kokemuksellisesti Teemataiteen materiaaleihin ja menetelmiin, näkökulmana on työntekijän oma elämänkokemus ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Työhyvinvointiin painottuvassa koulutuksessa on pääpaino kokemuksellisella oppimisella, rohkeuden, leikkimielen ja rentouden löytämisellä. Luova ajattelu ja asioiden katselu uusista näkökulmista on meissä jokaisessa oleva taito, joka joskus tarvitsee lempeää herättelyä, jota tästä koulutuksesta löytyy. Tämä koulutus voidaan suunnitella tukemaan tiettyä työyhteisön ristiriitatilannetta tai se voi toimia työhyvinvointia ylläpitävänä toimintana työntekijöille tai työyhteisölle. Yksilön tai ryhmän hyvinvoinnin näkökulman painotuksesta sovitaan koulutusta suunniteltaessa. Oman kokemuksen kautta koulutuksessa tutuksi tulevat menetelmät ovat sovellettavissa monin tavoin myös asiakastyöhön.


Teemataide järjestää lapsille ja aikuisille kädentaitoihin ja tarinankerrontaan liittyviä työpajoja. Pajat voidaan toteuttaa tunnelmallisella Pitäjäntuvalla Joutsenossa tai tilaajan määrittelemässä paikassa. Joitain työpajoista voidaan toteuttaa myös ulkona. Lähes kaikki työpajat ovat sovellettavissa kaiken ikäisille, päiväkoti-ikäisistä senioreihin. Myös työpajan vaativuustaso sovitaan tilattaessa. Työpajat sopivat yhteistä tekemisen iloa etsiville lapsille tai aikuisille ja samalla myös koulutukseksi luovuuden ja kädentaitojen teemoista vaikkapa päivähoidon ammattilaisille.

Esimerkkejä työpajoista:

  • Keppinukkepaja: Askarellaan kierrätysmateriaaleista keppinukkeja ja esitetään niillä pieniä näytelmiä.
  • Huovutuspaja: Opiskellaan huovuttamisen tekniikkaa levyä tai kolmiulotteisia esineitä huovuttaen ja valmistetaan huopaesineitä.
  • Kolmiulotteinen rakentaminen kierrätysmateriaalista: Valmistetaan esineitä, esimerkiksi teatterinukkeja, kierrätysmateriaaleista.
  • Miniaskartelu: Rakennetaan pääosin kierrätysmateriaalista esineitä nukketaloon tai asetelmiin miniatyyrimittakaavassa.
  • Tarinankerrontatyöpaja: Tutustutaan tarinankerronnan tekniikoihin ja kerrotaan ryhmän yhteisiä tarinoita.
  • Tunnetaitotyöpaja: Tutustutaan Olo-Orava –tunnetaitomateriaaleihin draamaan, askartelua ja kirjoittamista käyttäen.
  • Tehtävävihkotyöpajat: Tutustutaan Teemataiteen Minä, me, tunteet ja turvallisuus –tehtävävihkoihin toteuttaen tehtäviä yksilö- ja ryhmätyönä.

Työpajojen tarjoushinta kouluille ja päiväkodeille Lappeenrannan ja Imatran alueella on tällä hetkellä 60€/h (sis. matkat ja alv) + materiaalimaksu.